Over ons

Welkom op de website van Advocatenkantoor mr. Aboukir.

Advocatenkantoor mr. Aboukir is gespecialiseerd in het Europees en Nederlands migratierecht, het (internationaal) familierecht en het Nederlands ondernemersrecht. Het kantoor is sinds 2018 gevestigd in Eindhoven en staat met drie medewerkers onder leiding van de advocaat mr. Rachid Aboukir.

Mr. Aboukir begon zijn juridische carrière in juni 2005 bij de bekende ex-strafpleiter mr. R. Moskowicz. Na 1,5 jaar vervolgde hij zijn loopbaan in een ondernemingspraktijk (3,5 jaar) en een migratiekantoor (2 jaar). Van augustus 2015 tot september 2017 is hij advocaat-opleider geweest van Nederlands beste aanbestedingsrechtadvocaat mr. drs. T.H.G. Robbe. Mr. Aboukir heeft in meer dan 1.000 juridische geschillen als advocaat opgetreden voor zijn (internationale) cliënten.

Voor zijn juridische carrière was mr. Aboukir van 1998 tot 2004 onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee. Hij hield zich in deze periode bezig met de paspoort- en visacontroles en de politie- en veiligheidstaak op Nederlandse luchthavens en aan de Nederlandse landsgrenzen.

Indien u ons het vertrouwen geeft om uw belangen te behartigen, dan spreken wij met u een vaste prijs af. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, de spoedeisendheid en de complexiteit van uw kwestie.

Naast mr. Aboukir zijn aan kantoor verbonden mevrouw C. Simitgarc (juridisch assistent) en de heer C. Hartman (juridisch assistent). Onze mensen beheersen naast het Nederlands ook de Arabische,Engelse en Turkse taal.

Migratie

  Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden en adviseren bij het succesvol verkrijgen of behouden van verblijfsrecht in Nederland:

 • 1.als gezinslid -partner, kind(eren), ouder(s), kleinkind(eren), grootouder(s), adoptie- en pleegkind(eren)- van :

  • a. een Nederlander;
  • b. een persoon met een Europese nationaliteit;
  • c. een persoon met een verblijfsrecht in Nederland;
  • d. een persoon met een verblijfsrecht in een ander Europees land;

 • 2.als ondernemer of als werknemer (inclusief partner en kinderen);
 • 3.als student (inclusief ouders, partner en kinderen);
 • 4.na achterlating door uw partner in uw land van herkomst of na (dreigend) huiselijk of eergerelateerd geweld ;
 • 5.als Europees onderdaan met zoveel als mogelijk toegang tot de sociale voorzieningen ;
 • 6.als uw verblijfsrecht wordt ingetrokken of niet wordt verlengd;
 • 7.op basis van een (Europese) verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd ;
 • 8.op basis van een Schengenvisum voor kort verblijf ;
 • 9.als (oud) Nederlander;

De migratiepraktijk levert verder de volgende diensten :

 • 1. bijstand bij opheffing van Nederlandse inreisverboden en ongewenstverklaringen ;
 • 2. bijstand bij verwijdering van signaleringen terzake toegangsweigering in alle Europese landen;
 • 3. bijstand bij raadpleging, correctie of verwijdering van strafrechtelijke signaleringen door de Nederlandse jusitite;
 • 4. bijstand en advies bij herstel van identiteitsgegevens ;
 • 5. advies en begeleiding bij collectieve reizen ;
 • 6. advies en bijstand bij illegale arbeid en boetes ;
 • 7. het voeren van (spoed)procedures bij toegangsweigering, uitzetting, beëindiging van verblijfsrecht of bij afwijzing van een aanvraag voor een visum of een verblijfsvergunning.

 • Indien u ons het vertrouwen geeft om uw belangen te behartigen, dan spreken wij met u een vaste prijs af. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, de spoedeisendheid en de complexiteit van uw kwestie.

  Familierecht

   Wij zijn gespecialiseerd in de volgende onderdelen van het Nederlands familierecht:

  • 1.huwelijk en scheiding in Nederland;
  • 2. vaststelling, verhoging of verlaging van alimentatie;
  • 3. wijziging ouderlijk gezag en co-ouderschap;
  • 4. vaststelling of wijziging van een zorgregeling;
  • 5. afwikkeling van huwelijkse voorwaarden;
  • 6. verdeling van bezittingen en schulden;
  • 7. (conservatoir) beslag op gemeenschappelijke bezittingen;
  • 8. erkenning of ontkenning van het vaderschap;
  • 9. adoptie en pleegkinderen;

  Binnen de familiepraktijk leveren we ook aanvullende diensten zoals:

 • 1. bijstand bij het verkrijgen van urgentie voor woonruimte;
 • 2. advies bij het verkrijgen van een uitkering met vrijstelling van sollicitatie- of arbeidsverplichtingen;
 • 3. hulp bij het aanvragen van maatschappelijke ondersteuning zoals een bruikleenauto , een persoonsgebonden budget of huishoudelijke hulp;
 • 4. wijziging van uw persoonsgegevens in de gemeentelijke basisadministratie;
 • 5. registratie van buitenlandse akten in de Nederlandse registers van de burgerlijke stand;

 • Indien u ons het vertrouwen geeft om uw belangen te behartigen, dan spreken wij met u een vaste prijs af. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, de spoedeisendheid en de complexiteit van uw kwestie.

  Ondernemersrecht

   Wij zijn gespecialiseerd in de volgende onderdelen van het ondernemersrecht:

  • 1. advies en begeleiding bij samenwerkings- of handelsovereenkomsten;
  • 2. opstellen, beoordelen en beëindiging van koopovereenkomsten;
  • 3. de incasso van geldvorderingen of schadeclaims;
  • 4. het leggen van (conservatoir) beslag op goederen van de debiteur;
  • 5. ontbinding, verdeling en afwikkeling van een vennootschap onder firma;

  Binnen de ondernemersrechtpraktijk leveren we ook aanvullende diensten zoals:

 • 1. het beoordelen en opstellen van algemene voorwaarden;
 • 2. advies en begeleiding bij (dreigende) belastingschulden;
 • 3. het aanvragen van het faillissement van een debiteur;
 • 4. onderzoek bij vermoedens van onregelmatigheden binnen uw onderneming;
 • 5. het voorkomen en oplossen van (dreigende) ontslagproblemen;
 • 6. verhalen van loonschade bij zieke werknemer als gevolg van fouten van derden;

 • Indien u ons het vertrouwen geeft om uw belangen te behartigen, dan spreken wij met u een vaste prijs af. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, de spoedeisendheid en de complexiteit van uw kwestie.


  Vul het onderstaand formulier in voor een gratis en vertrouwelijk eerste advies

  Verzoek om een gratis eerste advies

  Team

  team
  • Rachid Aboukir

  • Advocaat

  • Migratierecht
  • Familierecht
  • Ondernemersrecht
  team
  • Cemile Sigirtmac

  • Juridisch Medewerker

  • Migratierecht
  • Familierecht
  team
  • Corne Hartmann

  • Juridisch Medewerker

  • Migratierecht
  • Ondernemingsrecht

  Contact

  • NOORD-BRABANTLAAN 303
  • 5657 GB EINDHOVEN
  • Nederland
  • +31 (0) 6 16 17 88 09
  • info@aboukir.nl

  Advocatenkantoor mr. Aboukir is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de plaatselijke Orde van Advocaten in het arrondissement Oost-Brabant.


  Conform de geldende regels melden wij u dat wij niet beschikken over een derdengeldenrekening. Voor u bestemde gelden laten wij altijd rechtstreeks aan u overmaken.