Welkom

Welkom op de website van Advocatenkantoor mr. Aboukir.

Advocatenkantoor mr. Aboukir is een kantoor dat is gespecialiseerd in het Europees en Nederlands migratierecht. Wij nemen alleen migratiezaken aan.

Het kantoor is sinds 2017 gevestigd in Eindhoven en staat met drie medewerkers onder leiding van de advocaat mr. Rachid Aboukir.

Mr. Aboukir is een migratieadvocaat pur sang. In januari 2007 is hij als advocaat beëdigd in Utrecht waarna hij een zich volledig is gaan richten op het migratierecht. In zijn carrière heeft mr. Aboukir in meer dan 500 migratiekwesties als advocaat opgetreden. De ervaring leert dat de feiten bepalen of een verblijfsrecht kan worden verkregen of behouden. Onze dienstverlening is er daarom op gericht om u in een zo vroeg mogelijk stadium te adviseren terzake de relevante feiten en omstandigheden. Voor zijn juridische carrière was mr. Aboukir van 1998 tot 2004 onderofficier bij de Koninklijke Marechaussee belast met grenscontroles op de Nederlandse luchthavens en aan de landsgrenzen met België.

Naast mr. Aboukir zijn aan kantoor verbonden mevrouw Çemile Siğirtmaç (juridisch assistente) en de heer C. Hartmann (student-stagiaire). Onze mensen beheersen naast het Nederlands ook de Arabische,Engelse, Franse en Turkse taal.

Indien u ons het vertrouwen geeft om uw belangen te behartigen, dan spreken wij met u een vaste prijs af. De hoogte van het bedrag hangt af van uw inkomen, de spoedeisendheid en de complexiteit van uw kwestie.

Advocatenkantoor mr. Aboukir is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de plaatselijke Orde van Advocaten in het arrondissement Oost-Brabant.

Conform de geldende regels melden wij u dat wij niet beschikken over een derdengeldenrekening. Voor u bestemde gelden laten wij altijd rechtstreeks aan u overmaken.

Migratie

  Wij zijn gespecialiseerd in begeleiden en adviseren bij het succesvol verkrijgen of behouden van verblijfsrecht in Nederland:

 • 1.   als gezinslid -partner, kind(eren), ouder(s), kleinkind(eren), grootouder(s), adoptie- en pleegkind(eren)- van:

  • a.   een Nederlander;
  • b.   een persoon met een Europese nationaliteit;
  • c.   een persoon met een verblijfsrecht in Nederland;
  • d.   een persoon met een verblijfsrecht in een ander Europees land;

 • 2.   als ondernemer of als werknemer (inclusief partner en kinderen);
 • 3.   als student (inclusief ouders, partner en kinderen);
 • 4.   na achterlating door uw partner in uw land van herkomst of na (dreigend) huiselijk of eergerelateerd geweld ;
 • 5.   als Europees onderdaan met zoveel als mogelijk toegang tot de sociale voorzieningen ;
 • 6.   als uw verblijfsrecht wordt ingetrokken of niet wordt verlengd;
 • 7.   op basis van een (Europese) verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd ;
 • 8.   op basis van een Schengenvisum voor kort verblijf ;
 • 9.   als (oud) Nederlander;

De migratiepraktijk levert verder de volgende diensten :

 •   bijstand bij opheffing van Nederlandse inreisverboden en ongewenstverklaringen ;
 •   bijstand bij verwijdering van signaleringen terzake toegangsweigering in alle Europese landen;
 •   bijstand bij raadpleging, correctie of verwijdering van strafrechtelijke signaleringen door de Nederlandse jusitite;
 •   bijstand en advies bij herstel van identiteitsgegevens ;
 •   advies en begeleiding bij collectieve reizen ;
 •   advies en bijstand bij illegale arbeid en boetes ;
 •   het voeren van (spoed)procedures bij toegangsweigering, uitzetting, beëindiging van verblijfsrecht of bij afwijzing van een aanvraag voor een visum of een verblijfsvergunning.

 • Team

  team
  • Rachid Aboukir

  • Advocaat

  team
  • Çemile Siğirtmaç

  • Juridisch assistente

  team
  • Corné Hartmann

  • Student-stagiaire

  Vul het onderstaand formulier in voor een gratis en vertrouwelijk eerste advies

  Verzoek om een gratis eerste advies

  Contact

  • NOORD-BRABANTLAAN 303
  • 5657 GB EINDHOVEN
  • Nederland
  • +31 (0) 6 16 17 88 09
  • info@aboukir.nl